Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO 27001

Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO 27001, która jest międzynarodowym standardem dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dedykowany firmom, które mają
wdrożone ISO 27001 albo planują je wdrożyć i zamierzają przeprowadzić audyt zgodności z normą. Nasi certyfikowani audytorzy zweryfikują aktualny stan przedsiębiorstwa pod kątem ISO 27001 oraz wskażą potencjalne luki i elementy warte doskonalenia.