Eaton

Maksymalna elastyczność i dostępność bez żadnych przerw

Zasilacz bezprzerwowy 93PM G2 zapewnia maksymalny czas bezawaryjnej pracy dla infrastruktury o znaczeniu krytycznym w elastycznej, modułowej i skalowalnej konstrukcji. W razie potrzeby można dodać moduły mocy 50 lub 60 KVA, bez konieczności przestoju systemu lub wpływu na obciążenie krytyczne, dzięki systemowi modułów wymienianych „na gorąco" (hot-swap). Technologia pracy równoległej HotSync dostępna w zasilaczu bezprzerwowym UPS Eaton 93PM G2 eliminuje pojedynczy punkt awarii - utrata komunikacji pomiędzy UPS pracującymi równolegle nie wpływa na ich synchronizację, co zapewnia zwiększoną niezawodność. Ponadto, nasz zasilacz awaryjny UPS posiada standardowo wbudowane elementy bezpieczeństwa (układ backfeed protection oraz dodatkowe bezpieczniki toru bypassu) co zwiększa bezpieczeństwo instalacji elektrycznej i zapewnia dodatkową ochronę.